Pleurghburg: The Dark Ages – návod

  12:00aktualizováno  10. ledna 7:12
Pleurghburg je jedna z dost možná vůbec nejdelších, nejrozvětvenějších a nejobtížnějších freeware adventur. Kompletní návod, kterak ji dotáhnout do některého z možných konců, je zde.

Den první – ráno
Až se vzbudíte, seberte všechno možné ve svém pokoji a spusťte počítač. Projděte si poštu, počítač vypněte a vyjděte dveřmi ve spodní části místnosti. V koupelně seberte mýdlo a pokračujte do obýváku. Pusťte si televizní noviny, jděte do kuchyně. Seberte sladkost ze židle, vraťte se, seberte své klíče z krabice v předsíni a vyjděte ven. Pokuste se odemknou si auto, pak se vraťte a prohledejte pohovku. Jeďte do Lucasova domu, promluvte si s ním, seberte DNA analyzér zpod stolu v kuchyni, prohlédněte si granáty a otevřete okno u nich. Jeďte do Ahatmova obchodu, kupte Lucasovi časopis, seberte sklenici z pultu a doneste magazín Lucasovi. Obejděte jeho dům a otevřeným oknem vytáhněte červený granát. Jděte ke starému muži, prokažte se průkazkou PDA a promluvte si s ním. Pokračujte k márnici, vejděte dovnitř a jděte po stopách krve až k záchodkům. Prodívejte se na plášť v kabince, zkuste ho sebrat, pak ho zanalyzujte pomocí DNA analyzéru a tyto dvě akce opakujte tak dlouho, až v kapse objevíte papírek s nepříliš jasnou zprávou. Pokračujte dále po krvavých stopách, až dojdete k zamčené místnosti. Použijte červený granát a vejděte dovnitř. Prozkoumejte tělo, prohlédněte peněženku oběti, zanalyzujte její DNA, vyfoťte si místo činu a do pytlíčku seberte krev z podlahy. Vyjděte ven a sledujte dále stopy až ke květináči, v něm odříznutou ruku seberte do dalšího pytlíčku. Vraťte se domů a v počítači si vyhledejte jméno John Smith. Jeďte k němu, zkuste vejít dveřmi, pak obejděte dům, prozkoumejte vrchní okno, vylezte po popínavých rostlinách a skočte dovnitř. V rychlosti si vyfoťte obrázek na tabuli a zase vyskočte ven. Jeďte do PDA, přivolejte si výtah v sektoru 1, vyjeďte do třetího patra a předejte Haroldovi všechny možné důkazy. Pak vyjeďte do čtyřky a navštivte svého šéfa. Promluvte si s ním a vyptejte se na podrobnosti zmizení Hugha.

Den první – odpoledne
Potkejte se s Parkerovou ve spodním patře. V dome Stephena Hugha prozkoumejte místnost a povšimněte si pláště v šatníku. V kancleářích PDA si promluvte s šéfem o svém objevu. Jeďte ke Smithovi a dostaňte se stejným způsobem jako minule k němu domů. Spusťte počítač, prohlédněte si soubor Order Logo a následně si prohlédněte a vytiskněte soubor Order List.

Den první – večer
Vypněte počítač, seberte vytištěný soubor a jeďte do PDA. Dostanete hned v přízemí zprávu o tom, že se máte podívat do doků. Jeďte tedy tam, prozkoumejte mrtvé Stephenovo tělo a až na vás dva chlapíci v pláštích namíří pistole, skočte do vody.

Den druhý – ráno
Po probuzení si pusťte televizi, dozvíte se něco o uprchlém panterovi. Jeďte do PDA a promluvte si se šéfem. Dejte mu zakódovaný text ze Smithova počítače, sejděte do přízemí a vyjeďte do druhého patra sektoru 2. Promluvte si s doktorem, pak se vraťte k šéfovi, dozvíte se adresu Millerova domu. Jeďte tam a pokuste se vejít dovnitř, pak prozkoumejte okno vlevo, které je zakryté stromem. Jeďte domů a povšimněte si muže, kterému něco upadlo do kanálu. Prozkoumejte to – je to prsten. Jeďte k Lucasovi a seberte u něj z krabice přístroj a ze země magnet. V Ahatmově obchodě si kupte provázek a kombinací těchto dvou předmětů vylovte prsten z kanálu. Je na něm diamant, takže ho použijte k otevření okna u Millera. Prozkoumejte jeho dům, až otevřete šatník, najdete tam mrtvolu. Vyfoťte si ji a jeďte do PDA, dejte fotku Haroldovi a promluvte si se šéfem. Pošle vás ke starostovi. Jděte tam, vejděte do radnice, promluvte si se sekretářkou, povšimněte si bonbónů na jejím stole. Jděte k Ahatmovi, kupte si čokoládu a pomažte s ní mýdlo, pak použijte Lucasův přístroj, sundejte obal z tyčinky a zabalte do něj čokoládou obalené mýdlo. To dejte sekretářce, pak vyjděte z radnice, vraťte se, pokuste se vejít do starostovy kanceláře, seberte klíč z teď opuštěného stolu a otevřete si. U starosty si přečtěte papírek na zemi pod stolem a okopírujte si jeho obsah do notesu. Vraťte se do PDA a promluvte si se šéfem o tom, co jste našli.

Druhý den – odpoledne
Sjeďte dolů, Mick vás pověří prozkoumáním jedné nehody. Jeďte na místo, seberte zpod náklaďáku tyč a otevřete s ní kufr. Najdete tam Stephenovo tělo. Vyfoťte si ho a prozkoumejte ho, pak prozkoumejte kanál, zkuste ho otevřít a následně seberte vzorek kapaliny, který se tam nachází, do plastového pytlíčku. Jeďte do PDA, dejte důkazy Haroldovi a promluvte si se šéfem. Dostanete adresu Zacka Reeda. Jeďte k němu, zaklepejte u něj na dveře a odstupte stranou. Pak na dveře vystřelte, prolezte oknem na střechu, seberte cihlu, hoďte ji na druhou stranu střechy a rychle Zacka zastřelte. Prozkoumejte jeho tělo a seberte mu zápisník s telefonními čísly. Promluvte si se šéfem o Reedovi, pak jděte domů a zkoušejte volat na všechna čísla ze seznamu. Pak si v počítači najděte jméno George Andersona a jeďte k jeho obchodu se zbraněmi. Projděte boční uličkou, prozkoumejte popelnici a pomocí rukavice z ní vytáhněte kupón. Vejděte dovnitř, prozkoumejte obchod a promluvte si s bláznem, co si myslí, že je Ježíš Kristus. Jděte do PDA a promluvte si se šéfem. Pokračujte domů, vyberte si mail a jeďte se potkat se Samuelem Jonesem do doků. Promluvte si s ním, pak zkuste sebrat chleba. Nepůjde to, a tak si ho přítáhněte železnou tyčí. Pokračujte k Ahatmovi, dejte mu kupón a vezměte si kartičku a láhev vína. Chleba a víno dejte bláznovi, získáte klíč. Pak jeďte k radnici, uvidíte muže v plášti, zřejmě starostu. Jeďte do PDA a promluvte si se šéfem o nových událostech.

Druhý den – večer
Jeďte k sobě domů, stoupněte si do stínu u dveří a počkejte, až přijde chlapec s píšťalkou. Bafněte na něj a píšťalku si vezměte. Jeďte do parku, jděte nahoru, doleva a pokračujte tak dlouho, až dorazíte k trojúhelníkové skále. V průběhu cesty narazíte na pantera, stačí ale zapískatz na píšťalku a uteče. Prozkoumejte skálu, projděte cestou, která se za ní nachází, vejděte do chatrče Samuela Jonese a promluvte si s ním.

Třetí den – ráno
Až vstanete, pusťte si opět zprávy. Jděte do PDA a promluvte si se šéfem, sejděte do přízemí a vyjeďte k mrtvému tělu. Je to muž z prodejny zbraní. Seberte trubku ze země, prozkoumejte hromadu hadrů a seberte z ní peněženku, z peněženky pak vyndejte kartičku Hyper Print. Shoďte popelnici, vyndejte z ní tělo, prozkoumejte ho, vyfoťte, použijte DNA analyzér a odeberte vzorek krve. Vraťte se do PDA, promluvte si v sektoru 2 s doktorem a předejte Haroldovi důkazy. Pokračujte za šéfem. Hra se zde větví:

Cesta první – stoky
Řekněte šéfovi, že prozkoumáte stoky. Jděte za Parkerovou a požádejte ji o pomoc. Ve stokách jděte stále doprava, až ji najdete. Otočte druhý kohout zprava doleva, jděte dolů a doprava, až dorazíte na slepý konec. Zkoumejte stoky tak dlouho, až narazíte na prostor plný různých částí těla. Prozkoumejte část pláště a seberte z něj klíč. Vraťte se k Parkerové a zkuste klíčem odemknout dveře. Vyprázdněte zavařovačku od Ahatmy, otočte třetí kohout a naberte trochu kapaliny vytékající z trubky. Použijte ji na dveře a odemkněte je klíčem. Promlute si s Parkerovou, pak otevřete spodní šuplík a seberte kazeťák. Otevřete ho a vyndejte z něj kazetu, tužkou ji přetočte, vraťte ji zpět a kazeťák položte pod dveře. Zavřete dveře, zamkněte je a vraťte se do PDA. Tam si promluvte se šéfem a budete odveleni do domu starého muže, u nějž celá historie začala.

Cesta druhá – vydavatelství
Řekněte si šéfovi, aby vám našel něco o Hyper Printu, pak vyjděte z jeho kanceláře a zase se tam vraťte. Získejte od něj adresu a vypravte se tam. Promluvte si se sekretářkou, pak se šéfem, ukažte mu fotografii symbolu řádu. Vykrucuje se, ale je zřejmé, že knihy fanatikům vytiskli. Vyjděte ven, třikrát si promluvte s telefonující ženou, až se otočí, seberte jí bílý plášť. Převlékněte ho uvnitř a jako uklízeč vejděte do dveří nalevo od sekretářky, prozkoumejte bednu a seberte z ní řádovou knihu. Převlékněte se zpět a jděte do PDA. Ukažte ji šéfovi, budete odveleni na stejné místo, jako v případě první alternativy…

Třetí den – odpoledne
V domě použijte DNA analyzér na krvavou stopu, část si vezměte jako důkazní materiál. Promluvte si s Parkerovou, pak seberte ze dveří kus hnědého kabátu a ukažte jí ho. V PDA předejte důkazy Haroldovi a promluvte si se šéfem.

Nyní máte opět několik možností:

Cesta první – zajatec
Přístupná, pokud jste předtím zkoumali stoky. Vyhledejte si doma v počítači jméno Michael Davidson. Jeďte k němu a podívejte se na papír na jeho stole. Budete sraženi a uvězněni. Můžete přeskočit na popis možných konců hry – v současné situaci můžete dosáhnout konce ohněm a explozí.

Cesta druhá – márnice
Přístupná pokud jste předtím zkoumali nakladatelství. Automaticky navštívíte starou márnici, seberte zde ze zdi sekeru, promluvte si s mužem, vejděte do místnosti a otevřete sekerou skříňku s obrázkem řádu. Stiskněte zde tlačítko, slezte po schůdcích a přečtěte si knihu. V PDA řekněte všechno šéfovi a pokračujte do parku.

Cesta třetí – park
Sem se dostanete po projití druhé cesty, nebo se sem můžete přesunout, pokud jste předtím zkoumali stoky a nechce se vám skončit takhle brzy jako zajatec. Procházejte parkem, až narazíte na nové stopy. Sledujte je a skončíte na mýtině s několika mrtvými těly. Všechna je vyfoťte, analyzujte DNA, kde to jde, odeberte vzorky, do pytlíku strčte i samotnou hlavu oddělenou od těla. Prozkoumejte ještě kus dřeva v keři v pravém horním rohu lokace, načež sekeru pomocí rukavic vytáhněte. Promluvte si s Parkerovou a vraťte se do PDA, dejte důkazy Haroldovi a promluvte si o tělech se šéfem. Dostanete volno, a tak jděte domů – bude vám telefonovat značně vyděšený Lucas. Skočte do auta a jeďte k němu, obejděte dům, skočte oknem dovnitř a rychle zastřelte člena řádu, který mu vyhrožuje. O celé situaci zpravte šéfa a jeďte k radnici. Uvidíte tam podezřelý náklaďák. Sledujte ho, dorazíte až do parku. Jděte k Samuelovi a varujte ho před členy řádu, až s ním začnete mluvit, budou oknem létat kulky. Zastřelte člena řádu, až vykoukne zpoza kamene. Skončíte u svého bytu, vejděte dovnitř, prozkoumejte krabice a seberte z nich čočky. Kombinací čoček a trubky vyrobte dalekohled, jeďte do parku, jděte k místu, kde je kláda tvořící most, utrhněte z její spodní části větev tvaru praku, pak jděte do lokace, kde je vidět na vzdálený dům, zapíchněte klacek do díry v kameni a použijte na něj dalekohled. Dívejte se dalekohledem tak dlouho, než Jake půjde spát.

Čtvrtý den – ráno
Vyjděte z domu a jeďte do PDA. Promluvte si se šéfem, pak si ještě popovídejte s doktorem v sektoru 2. Jeďte do parku a znovu se dalekohledem podívejte na dům. Ano! Je to sídlo řádu! Jeďte to oznámit šéfovi, automaticky počkáte do večera a budete vysláni na místo.

Čtvrtý den – večer
Jděte doleva a obejděte dům, vlezte dovnitř jediným zhasnutým oknem. Jděte stále doprava, až dojdete do místnosti se schody nahoru. Jděte do prostředních dveří a ze skříňky u záchodu seberte chloroform. Vyjděte ven, po schodech nahoru, na stole se nachází kapesník. Napusťte ho chloroformem, jděte dolů, zpět do počáteční lokace, přivolejte si člena řádu a použijte na něj kapesník. Prohledejte ho a z přístěnku na nářadí seberte šroubovák. Vraťte se zpět do domu, otevřete si v místnosti s plakátem Welcome dveře hned u něj pomocí karty klubu Liquorama, klíče od člena řádu použijte na zelenou bednu a železným páčidlem vypačte jednu z krabic. Pokračujte do místnosti se schody, použijte řádové klíčky na dveře vpravo od schodiště a osvoboďte George Andersona. Promluvte si s ním.

Nyní můžete čtyřmi různými způsoby skončit hru:

Konec první – oheň
Pokud jste byli zajati, skákejte s židlí, dokud nebudete blízko police, za členem řádu. Několikrát do ní praštěte, až ho srazí. Jděte k trubce a přeřežte si provazy. Další pokračování už je stejné i pokud jste zajati nebyli: jděte do místnosti se spícím mužem a použijte na něj kapesník s chloroformem. Otevřete šatník a seberte z něj hábit. Až ho budete mít na sobě, jděte k ostatním na setkání. Až skončí úvodní řeč, seberte sirky ze stolu a použijte je na odpadkový koš s papírem.

Konec druhý – chloroform
Můžete provést pouze pokud jste úspěšně dali chleba a vodu "Ježíšovi" ve druhém dni. Otevřete klíčem, jenž jste dostali výměnou, stříbrné dveře. Otevřete bojler a nasypte do něj chloroform.

Konec třetí – vystrašení
Můžete provést pouze pokud jste úspěšně dali chleba a vodu "Ježíšovi" ve druhém dni. Omračte spícího muže chloroformem a oblečte se do jeho kabátu. Zúčastněte se setkání, vyslechněte řeč, pak místnost opusťte. Otevřete si stříbrné dveře tím klíčem, který jste dostali od "Ježíše", použijte šroubovák a stlačte páku. Vraťte se a "promluvte" si se dveřmi místnosti, kde jsou členové řádu.

Konec čtvrtý – exploze
Nechte se zajmout a skákejte s židlí po místnosti tak dlouho, až uslyšíte na podlaze praskavý zvuk. Skákejte po tom místě, propadnete se a následovat bude obrovská exploze… :o)

Autor:

Nejčtenější

King‘s Comfort, aneb, co dělá Norman Bates během dlouhých nocí

Northbury Grove: King‘s Comfort

Zdánlivě liduprázdný motel je skvělé dějiště tradiční „vyvražďovačky“. Tohohle maniaka není tak snadné setřást.

Tanks of Freedom je taktická hra pro líné stratégy

Tanks of Freedom

Pod líbivou retro slupkou této tahové strategie se skrývá shnilá a problémy prostoupená hra, o které se ani nedá říkat,...

There Was A Caveman vám připomene legendární Prehistoric

There Was A Caveman

Tahle skvělá plošinovka vás vezme přes hlavu kyjem a nechá vás vzpomenout na staré dobré časy slavných arkád...

Crypt Worlds jsou ukázkou designérského génia a šílenství

Crypt Worlds

Dohrání málokteré hry ve vás zanechá takovou duševní a mentální prázdnotu. A málokterá hra je tak divná, jako Crypt...

Další z rubriky

Kulivočko - dojmy z dema

Kulivočko

Zahráli jsme si demo české adventury Kulivočko.

Novinky ze světa nezávislých her - série Playboy se vrací

Botanicula

Nová hra od týmu Amanita Design, pokračování legendární série Playboy nebo soundtracky z nezávislých her za akční cenu.

Smrt mladíka vážícího 160 kilogramů mohou mít na svědomí videohry

Neurony

Letošní červen byl osudný pro třiadvacetiletého Francise Haydocka z britského Birminghamu. Mladík zemřel po náhlém...

Najdete na iDNES.cz